Овог : Чимид-Очир

Нэр : Соронзонболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.