Овог : Эрдэнэ

Нэр : ванчинхүү

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.