Овог : Цэвэгмид

Нэр : Ганзориг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.