Овог : Гантулга

Нэр : Мөнхцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.