Овог : Батсайхан

Нэр : Оюунтөгс

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.