Овог : Ариунболд

Нэр : Дэжидмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.