Овог : ГААНЖУУР

Нэр : АЛТАНСҮХ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.