Овог : Дамбийсүрэн

Нэр : Болд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.