Овог : Батцэнгэл

Нэр : Энх-Амгалан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.