Овог : Пүрэвлогий

Нэр : Бадамсүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.