Овог : Зоригт

Нэр : Мөнхмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.