Овог : Энхболд

Нэр : Амаржаргал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.