Овог : Батпүрэв

Нэр : Нарантуяа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.