Овог : Дашцэрэн

Нэр : Тунгалаг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.