Овог : Базардорж

Нэр : Түвшинтөгс

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.