Овог : Ym

Нэр : Byounghwa

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.