Овог : Даваасүрэн

Нэр : Есөн-Эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.