Овог : Шарав

Нэр : Батхишиг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.