Овог : Дагвацэрэн

Нэр : Цэрэндорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.