Овог : Дугархүү

Нэр : Түвшинтөгс

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.