Овог :       Je 

Нэр : Hae Il

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.