Овог : Choi 

Нэр :  Yoon Seok

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.