Овог : Bai 

Нэр : Sang Hyuk

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.