Овог : Бавуужамц

Нэр : Энхзориг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.