Овог : Пүрэвдорж

Нэр : Нарантунгалаг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.