Овог : Бат-Очир

Нэр : Аригуун

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.