Овог : Миеэжав

Нэр : Хатанбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.