Овог : Доржпалам

Нэр : Цанлигренчин

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.