Овог : Баатархүү

Нэр : Санчир

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.