Овог : Нархүү

Нэр : Энхчимэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.