Овог : Аюшеева

Нэр : Марина

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.