Овог : Даваадорж

Нэр : Золжаргал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.