Овог : Дагвадорж

Нэр : Жаргалсүрэн

Хүйс : эмэгтэй