Овог : Түнш

Нэр : Мөнхчулуун

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.