Овог : Мөнхчулуун

Нэр : Марал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.