Овог : Пүрэвдагва

Нэр : Бат эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.