Овог : Даваасүрэн

Нэр : Бумдарь

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.