Овог : Осор

Нэр : Даваасүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.