Овог : Найдан

Нэр : Энхцогт

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.