Овог : Ганхуяг

Нэр : Шийлэгдамба

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.