Овог : Бадарч

Нэр : Мөнхбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.