Овог : Баянмөнх

Нэр : Мөнхжин

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.