Овог : Батсүх

Нэр : Өсөхбаяр

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.