Овог : Отгонбаяр

Нэр : Амарболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.