Овог : Шинэбаяр

Нэр : Даваалимбэ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.