Овог : Пүрэвхайдав

Нэр : Мэндсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.