Овог : Лхамсүрэн

Нэр : Сарнай

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.