Овог : Ганбаатар

Нэр : Баярбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.