Овог : Батбаяр

Нэр : Жавхланбаяр

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.