Овог : Сэмжид

Нэр : Цэрэн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.